Bestuurder

Bart (B.E.D.) Hostens
De heer Bart Hostens, Belgische nationaliteit, is zijn gehele loopbaan actief als ondernemer. Na zijn studie was de heer Hostens werkzaam in de voedingssector. Gedurende deze periode vervulde de heer Hostens een aantal interimopdrachten in de grondstoffenmarkt (in het Verenigd Koninkrijk, in Italië en voor de Wereldbank). Daarna was hij actief op de vastgoed-/leisuremarkt in Frankrijk met een aantal  projecten voor eigen rekening, maar ook als interimcrisismanager bij twee buitenlandse investeringsgroepen tot 2010. Sindsdien is de heer Hostens actief als directeur van verschillende fondsbeheerders. De heer Hostens is getoetst op integriteit en bekwaamheid door de AFM en
vergunninghoudend, geregistreerd als bestuurder in het Wft-register, een openbaar register bijgehouden door de Nederlandse Centrale Bank.