Disclaimer

General Terms

This website is issued for information purposes only. The opinions expressed on this website are those held by the authors at the time of publishing. The views expressed herein are not to be taken as an advice, recommendation or solicitation to sell or buy shares. This material should not be relied on as including sufficient information to support an investment decision.
For up-to-date information and performance data please contact the management of Belfort Retirement Estate Fund N.V. You should remember that past performance is not a guide to the future. The information on this website should be read in conjunction with the Prospectus. All transactions should be based on the latest available approved Prospectus which contain more information regarding charges, entry fees and minimum investment amount. A copy of the Prospectus, annual report (if available) and the articles of association of Belfort Retirement Estate Fund N.V. are available free of charge upon request from the management of Belfort Retirement Estate Fund N.V. or your financial adviser. Please consult your tax or legal adviser about any issues regarding accounting, legal or tax advice, or investment recommendations discussed here.
Issued by the management of Belfort Retirement Estate Fund N.V.
 

Gebruiksvoorwaarden.
Deze website is eigendom van Belfort Group BVBA. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

Copyright.
De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Belfort Group BVBA worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belfort Group is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken.
Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Belfort Group BVBA of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade.
Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Belfort Group BVBA te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud.
Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Belfort Group BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Belfort Group BVBA verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Toepasbaar recht.
Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.

Varia.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Belfort Group behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.